دانلود pdf کتاب Youth Movements, Citizenship and the English Countryside : Creating Good Citizens, 1930-1960

[ad_1]

این کتاب به بررسی معنا و اهمیت حومه در جنبش های جوانان در اواسط قرن بیستم می پردازد. این مقاله به بررسی روشهایی می پردازد که سازمانهای پیشاهنگی پسر ، راهنمای دختران ، Woodcraft Folk و باشگاه کشاورزان جوان از حومه شهر به عنوان فضایی استفاده می کنند که در آن می توان “شهروندی خوب” – در اوقات فراغت ، کار ، خانه و اجتماع را توسعه داد. جنبش های جوانان قرون وسطایی “مشکل” جوانان مدرن را به عنوان موضوعی عمدتاً شهری و طبقه کارگر مشخص کردند. آنها معتقدند كه حومه شهر پادزهر م toثري براي اين مشكلات فراهم مي كند: يك “شهروند خوب” در اين زمينه نياز به يك رابطه محترمانه و سودمند متقابل با حوزه روستايي دارد. زندگی با شهروندی خوب را می توان از طریق اشتیاق به تفریح ​​در فضای باز ، سرپرستی روستاها و کار در حومه شهر یافت. با این حال ، مدل های شهروندی خوب ذاتاً جنسیت داشتند.

[ad_2]

دانلود کتاب Youth Movements, Citizenship and the English Countryside : Creating Good Citizens, 1930-1960