دانلود pdf کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :

[ad_1]

این کتاب بینشی در مورد روش های مختلفی که جوانان از سراسر جهان به شیوه های ابتکاری و همه کاره از نو تولید می کنند ، فراهم می کند. نویسندگان ، که شامل دانشگاهیان و فعالان است ، استدلال می کنند که جوانان غیرسیاسی ، بی احساس و مطابق با کلیشه “نسل من” هستند. مشارکتها نمونه های زیادی از سیاست های سنتی و جدید سیاست های جوانان را در پاسخ به بی عدالتی ها و بحران های سیاسی و اجتماعی اقتصادی پوشش می دهد. این مجموعه معنادار و خوش بینانه است و شواهد محکمی از سراسر جهان ارائه می دهد که این تحولات حوادث منفرد نیستند ، بلکه در واقع بخشی از یک تحول سیستماتیک و در مقیاس بزرگ است که منجر به بازسازی فضای سیاسی توسط جوانان می شود. این کتاب برای دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های سیاست ، جامعه شناسی ، مطالعات سیاست و مطالعات جوانان و علوم کودک است.

[ad_2]

دانلود کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :