دانلود pdf کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives

[ad_1]

این جلد دیدگاه های جدیدی در مورد تاریخچه آموزش عالی زنان در ایالات متحده ارائه می دهد. این مقالات با معرفی صداها و دیدگاه های جدید در ادبیات در مورد تاریخ آموزش عالی از اوایل قرن نوزدهم تا دهه هفتاد ، به معنایی که گروه های مختلف زنان در تحصیلات خود داده اند و یا حذف آنها از تحصیل ، اشاره می کنند و آنها عمیق در چگونگی شکل گیری این تجارب با مفاهیم نژاد ، قومیت ، دین ، ​​منشأ ملی. نش نشان می دهد که چگونه تحقیق در مورد تاریخ آموزش زنان می تواند درک ما را از م ofسسات آموزشی و فرایندها به طور کلی تغییر دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Women’s Higher Education in the United States : New Historical Perspectives