دانلود pdf کتاب Waste Bioremediation :

[ad_1]

این کتاب در مورد پالایش زیستی زباله های جامد و مایع ، از جمله راه حل های محلی برای هند و همچنین برنامه هایی که در سطح جهانی مرتبط هستند ، بحث می کند. موضوعات تحت پوشش شامل کاهش آلاینده ها از طریق کمپوست ، محلول های زباله پالایشگاه های نفتی ، استفاده از میکروارگانیسم ها برای تصفیه بیولوژیکی زباله های صنعتی و کاهش سمیت ، سلول های سوختی میکروبی و دپلیمریزاسیون میکروبی است. این کتاب همچنین جذب زیستی فلزات و تصفیه بیولوژیکی نشت ، به ویژه با توجه به اصلاح خاک و آب های زیرزمینی را بررسی می کند. این منبع ارزشمندی برای محققان ، متخصصان و سیاست گذاران است.

[ad_2]

دانلود کتاب Waste Bioremediation :