دانلود pdf کتاب Voting, Race, and the Law

[ad_1]

رای گیری ، نژاد و قانون در کشمکش هایی که افراد رنگین پوست هنگام تلاش برای بدست آوردن حق رأی و استفاده از آن حق دارند ، عمیق تر می شود. این عنوان در مورد قوانینی صحبت می کند که به از بین بردن موانع کمک کرده و نگاه می کند که چگونه هنوز حق رأی مردم در معرض خطر است. این ویژگی ها شامل حقایق اساسی ، واژه نامه ، منابع ، وب سایت ها ، یادداشت های منبع و فهرست می شود. مطابق با استانداردهای اصلی مشترک و مرتبط با استانداردهای ایالتی. کتابخانه ضروری نسخه ای از انتشارات عبدو ، بخش ABDO است.

[ad_2]

دانلود کتاب Voting, Race, and the Law