دانلود pdf کتاب Verflucht

[ad_1]

این کار با یک افسانه آغاز شد. سپس نفرین آمد. در مورد جهان سبز تلفظ می شود ، یکی از ده دنیایی که به دور یک خورشید می چرخند. دنیای جادویی نیز بخشی از آن است و در اقدامات بعدی که در دنیای آبی رخ می دهد سهم قابل توجهی دارد. زمان و مکان تا حدی تسلط دارند. به نظر نمی رسد رائول والدین خود را با قتل از دست داده و خانه ای جدید در یک مدرسه شبانه روزی عجیب پیدا کرده است. کلوئه با مادرش در نیمه راه دنیا سفر می کند تا اینکه سرانجام در همان شهری زندگی می کند که رائول نیز در آن زندگی می کند. آیا این دو نفر منتخبی هستند که می توانند نفرین را حل کنند؟ این درگاه های مسافرتی در مورد چه مواردی هستند؟ چرا گاهی اوقات کلوئه با یک سوسو زدن عجیب محاصره می شود؟ بارها و بارها ، قدرت های خارجی در سرنوشت خود مداخله می کنند. مدت زیادی طول می کشد تا همه چیز پاک شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Verflucht