دانلود pdf کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants

[ad_1]

در این کتاب روان کننده های زیستی مبتنی بر روغن نباتی و کاربردهای آنها در صنعت توزیع برق مورد بحث قرار گرفته است. روان کننده های روغن نباتی مزایای قابل توجهی نسبت به روان کننده های نفتی دارند ، از جمله تجزیه بیولوژیکی ، مقرون به صرفه بودن ، تجدیدپذیری و اثرات زیست محیطی کمتر. این کتاب مروری دقیق در مورد روغنهای گیاهی اصلاح شده دارد. در مورد خصوصیات فیزیکی و شیمیایی روغن نباتی و تأثیرات آن بر کاربرد آن در تریبولوژی بحث می شود. این کتاب در مورد مواد افزودنی و بهبود روغنهای گیاهی برای استفاده به عنوان روغنهای روانکاری و روغنهای ترانسفورماتور در نیروگاهها و شبکههای توزیع برق مناسب است. محتوای کتاب برای محققان و متخصصان و همچنین سیاست گذاران و آژانس های استاندارد مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود کتاب Vegetable Oil based Bio-lubricants and Transformer Fluids : Applications in Power Plants