دانلود pdf کتاب Unparalleled Sword Emperor : Volume 9

[ad_1]

مرد جوانی در یک شهر کوچک با عنوان “هفت سال زباله” و به طور تصادفی پس از سقوط از صخره دوباره متولد شد ، قدرت مرموز خط خون او را بیدار کرده است. وی برای تغییر سرنوشت خود ، پس از دستیابی به یک تکنیک قدرتمند پرورش ، به قلل جاده جنگی پیشرفت کرد.

[ad_2]

دانلود کتاب Unparalleled Sword Emperor : Volume 9