دانلود pdf کتاب Unparalled Sovereign : Volume 8

[ad_1]

او جوانی با استعداد بود ، اما قرار بود تمام قدرت خود را از دست بدهد. چگونه او می توانست در خدای قاره آسمان ، جایی که قدرت سلطنت می کرد ، دوباره قله را قدم بگذارد؟ چگونه او می توانست دشمن خود را بکشد؟ آیا او فقط نفرت خود را نوشید یا برای جنگیدن برخاست؟ من از خونم برای پاکسازی انرژی صالح جهان استفاده کردم. من از عصبانیت و عصبانیت خود برای سوزاندن بادهای شیطانی بودا استفاده کردم! همکلاسی های QQ: 327629138

[ad_2]

دانلود کتاب Unparalled Sovereign : Volume 8