دانلود pdf کتاب Unnützes Wissen Niederrhein. : Skurrile, abwegige und lustige Fakten für Besserwisser und Alleskenner

[ad_1]

مشاهیر توجه می کنند: مانفرد اشمیت از کورشنبروئیچ واقعیت های پوچ ، سرگرم کننده و مطمئناً همیشه حیرت انگیز در مورد منطقه راین سفلی و ساکنان آن ارائه می دهد. سخنرانی عالی برای هرکسی که احساس می کند با نوردراین و ارتباط دارد و بهترین آمادگی برای صحبت بعدی.

[ad_2]

دانلود کتاب Unnützes Wissen Niederrhein. : Skurrile, abwegige und lustige Fakten für Besserwisser und Alleskenner