دانلود pdf کتاب UnKingdom, Second Edition : Repenting of Christianity in America

[ad_1]

مارک ون استینویک در UnKingdom به روشهایی می گوید که مسیحیت در امپریالیسم و ​​نسل کشی به ویژه در آمریکای شمالی شریک شده است. وی با آمیزه ای از فروتنی ، ذکاوت و انتقاد تند ، راهی پیشگوییانه را از طریق اعمال توبه انقلابی پیشنهاد می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب UnKingdom, Second Edition : Repenting of Christianity in America