دانلود pdf کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :

[ad_1]

این رساله نیروهای آیرودینامیکی موجود در جریانهای خارجی ویسکوز و قابل فشردگی را تحلیل می کند. این از آن جهت منحصر به فرد است که نظریه های نیرو مورد بحث در مورد جریانهای کاملاً نامرغوب و قابل فشردگی خارجی ناویر استوکس اعمال می شود ، و به شما امکان می دهد به راحتی با پویایی جریان محاسباتی ترکیب شده و پایه ای عمیق برای آیرودینامیک مدرن تشکیل دهد. این پایان نامه سه سهم اساسی در آیرودینامیک نظری دارد که شامل موارد زیر است: (2) یک فرمول جهانی و دقیق برای کل نیروی برای جریان پایدار و علامت های تجربی آن در زمینه دور. و (3) یک نظریه عمومی نزدیک میدان برای تشخیص دقیق تمام اجزای سازنده نیروی آیرودینامیکی و گشتاور.

[ad_2]

دانلود کتاب Unified Theoretical Foundations of Lift and Drag in Viscous and Compressible External Flows :