دانلود pdf کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions

[ad_1]

این کتاب درک کلی از قراردادهای ساخت و ساز ، مجموعه ای از موضوعات با مثالهای عمیق ، که مهندسان ، مدیران سایت ها ، معماران ، پیمانکاران و سایر متخصصان ساخت و ساز می توانند در یک مکان برای کسب اطلاعات در مورد قراردادهای ساخت و ساز ، ارائه دهند این جلد بعنوان یک ابزار یادگیری و یک راهنمای مرجع برای دانشجویان و مربیان خدمت می کند. این کتاب عمدتا از دیدگاه کانادایی برخوردار است و شامل ارجاعاتی از دو سند استاندارد قرارداد CCDC (کمیته اسناد ساختمانی کانادا) و FIDIC (فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور) است و به طور خلاصه سایر اسناد مهم قرارداد مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا و صنعت ساختمان انگلیس را شرح می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Understanding Construction Contracts : Canadian and International Conventions