دانلود pdf کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities

[ad_1]

این کتاب نظریه انتقادی درباره مارک های آموزش عالی را ارائه می دهد. نویسنده از آموزش عالی برای همه طرفداری می کند و آموزش عالی را به عنوان یک حق انسانی لازم برای رفاه شهروندان و دموکراسی مطرح می کند. در ابتدا ، این کتاب مفهوم میل را به عنوان زیر ساختی برای تئوری برند معرفی می کند. سپس نویسنده از بیان مفهوم مرتبط بودن مربوط به میل به پیشبرد درک ما از آموزش عالی به عنوان یک پروژه رهایی بخش استفاده می کند. فصل 4 هویت برند را بررسی می کند ، که به نظر می رسد سرمایه گذاری گذشته نگر نامگذاری است. از ریاضیات برای نشان دادن نظریه نامگذاری در شکل گیری هویت استفاده می شود. سرانجام ، نویسنده همچنین ایده هنرهای لیبرال را بررسی می کند و تحلیل گفتمان مردم نگاری و انتقادی از کالج هنرهای لیبرال را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Understanding Branding in Higher Education : Marketing Identities