دانلود pdf کتاب Un cinéma ambulant en Afrique : Jean-Paul Sivadier, entrepreneur dans les années 1950

[ad_1]

فیلم های سفر پس از سال 1945 در آفریقا رونق گرفت ، جایی که این سرگرمی در شهر و همچنین در حومه شهرت داشت. کارآفرینان خصوصی جلساتی را برگزار می کنند که پیر و جوان ، زن و مرد ، مسلمان و مسیحی را به خود جلب می کند. این کتاب یک سند استثنایی ، گزارش تورهای ژان پل سیوادیر بین سالهای 1956 و 1959 ، در سنگال ، ولتای فوقانی ، سودان فرانسه و موریتانی را ارائه می دهد ، که عکسهای او در آن جا تکمیل شده است. آنها همچنین نیم نگاهی به واقعیت انسانی و اقتصادی یک تجارت کوچک فیلم در اواخر دوران استعمار ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Un cinéma ambulant en Afrique : Jean-Paul Sivadier, entrepreneur dans les années 1950