دانلود pdf کتاب Un chemin parmi les morts

[ad_1]

ابتکارات سفر؟ پیاده روی مراقبه ای؟ فرار از دنیای زندگان؟ جذب نکروپولیس؟ کمی از این همه چیز ، بدون شک. ژاک لمبرت ، روزنامه نگار سابق که به واقعیت ها پیوست ، در اینجا دور از بتن می رود و سعی می کند به یک ملموس ملموس نزدیک شود. بین رویا و واقعیت ، بین تجربه و داستان ، بین یقین ، خواندن این داستان ، برای جدا کردن واقعیت از باطل ، اگر درست و نادرست با هم تضاد دارند؟ راز نویسنده این هدیه شخصی است که او باید با دوستان ما ، آن مرحوم صحبت کند. از آنجا که مردگان ، از آن به بعد ، می دانند که چطور باید هوش خود را ادامه دهند ، باید خیلی طبیعی واکنش نشان دهند ، می توانند گذشته خود را برانگیزانند ، می توانند اعتماد را ریخته و برخی از دانش ما را از بین ببرند.

[ad_2]

دانلود کتاب Un chemin parmi les morts