دانلود pdf کتاب Un bouquet de fleurs du cœur : Recueil

[ad_1]

کلمات از قلب درست ، صادقانه و مرهم برای بهبود غم و اندوه هستند. در یک دسته گل جمع شده و کمی طراوت و خوشبختی به شما ارائه می دهد. درباره نویسنده Ghislaine Cochot پس از نوشتن اولین کتاب خود “عشق در قلب قلب شما” ، هنوز علاقه مند به خواندن و نوشتن است ، شعرهای دیگری را می نویسد که از قلب او برداشته است. او یک دسته گل بزرگ از آن درست کرد تا غنای عشق را در هر یک از ما جلب کند.

[ad_2]

دانلود کتاب Un bouquet de fleurs du cœur : Recueil