دانلود pdf کتاب Umstrittene Helden : Heroisierungen in der Bundesrepublik Deutschland

[ad_1]

ژرمن ها و قهرمانان آنها موضوعی است که بین دفاع قهرمان ، پرستش قهرمان و دعوت بلند قهرمانان متناوب است. آنا کاووادیاس در کتاب خود طیف پیچیده ای از شخصیت های قهرمان را آشکار می کند ، ریشه های آنها را بررسی می کند و در صحنه های متراکم به توصیف تلاش برای قهرمان شدن از زمان تأسیس پروس تا اتحاد آلمان می پردازد. این کتاب برای دانشجویان و معلمان تاریخ ، علوم سیاسی و اجتماعی ، یادبودها ، موزه ها و بنیادها است.

[ad_2]

دانلود کتاب Umstrittene Helden : Heroisierungen in der Bundesrepublik Deutschland