دانلود pdf کتاب Ulysses S. Grant

[ad_1]

این بیوگرافی خوانندگان را با اولیس اس. گرانت آشنا می کند ، از جمله خدمات نظامی وی در جنگ های داخلی مکزیک و آمریکا و وقایع مهم دولت گرانت ، از جمله چندین رسوایی و همچنین تصویب متمم پانزدهم. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. یک جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. مطابق با استانداردهای اصلی اصلی و مرتبط با استانداردهای ایالتی. Checkerboard Library نسخه ای از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

دانلود کتاب Ulysses S. Grant