دانلود pdf کتاب Ultrasound and Infertility

[ad_1]

یک بررسی جامع از استفاده از سونوگرافی برای درمان بیماران نابارور در این مقاله ارائه شده است. توجه ویژه ای به تکنیک های تازه توسعه یافته ، مانند ارزیابی تغییرات آندومتر ، اندازه گیری جریان خون تخمدان ها و بهبود تخمک برای هر پوست برای لقاح آزمایشگاهی ، داده می شود. آخرین روش سونوگرافی از طریق واژینال ارائه شده و با نتایج اصلی به دست آمده در تخمک های چند قرنه هدایت شده توسط بیوپسی و در طرح دقیق اندازه و تعداد فولیکول برای درمان ناباروری نشان داده شده است. در هر فصل راهنمایی برای تفسیر یافته های اولتراسونیک ارائه می شود که شامل محدودیت ها و مشکلات احتمالی است. محققان و پزشکان علاقه مند به درمان بیماران نابارور ، این حجم را ضروری می دانند.

[ad_2]

دانلود کتاب Ultrasound and Infertility