دانلود pdf کتاب Ultra High Energy Cosmic Rays: A New Tool for Astrophysics Research

[ad_1]

این کتاب جدید و منحصر به فرد جنبه های مختلف فیزیک پرتوهای کیهانی و اخترفیزیک را مورد بحث قرار می دهد. همچنین در مورد پاسخ س questionsالات پرتوی اخترفیزیکی و کیهانی که برای درک موضوع ضروری هستند ، مانند توصیف جهان و برخی از اشیا ast اخترفیزیکی ، تاریخچه مختصری از تحقیقات پرتوهای کیهانی ، ویژگی های تشخیص پرتوهای کیهانی در انرژی های مختلف بحث می شود. باندها ، لیستی از آرایه ها برای مطالعه پرتوی کیهانی با انرژی بسیار بالا و اثر GZK.

[ad_2]

دانلود کتاب Ultra High Energy Cosmic Rays: A New Tool for Astrophysics Research