دانلود pdf کتاب Ultimate Guide to Google Ads

[ad_1]

با Google Ads مشتری بیشتری کسب کنید با تمرکز بر تعداد روزافزون کاربران تلفن همراه و افزایش جستجوی محلی ، کارشناسان Google Ads پری مارشال و برایان تاد ، همراه با مایکرو رودز ، مژده دهنده AdWords و تجزیه و تحلیل ، بار دیگر جامع ترین و جدیدترین نگاه را به سریعترین امروز قدرتمندترین رسانه تبلیغاتی. مارشال و تیم او نحوه راه اندازی یک کمپین تهاجمی و کارآمد Google Ads را به شما آموزش می دهند و اثبات می کنند که این امر باعث افزایش دید موتور جستجو ، ضبط کلیک های مداوم ، بازدید وب سایت شما دوبرابر و فروش هیچ یک می شود ، اما سه شبکه تبلیغاتی را افزایش می دهد. همچنین به محتوای آنلاین جایزه و پیوند به دهها منبع و آموزش دسترسی پیدا کنید. چه یک تبلیغ کننده فعلی باشید و چه تازه وارد AdWords ، راهنمای نهایی Google AdWords یک راهنمای اساسی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Ultimate Guide to Google Ads