دانلود pdf کتاب Ukrainian Womens Magic Traditions

[ad_1]

لادا لوزینا – نویسنده طلایی اوکراین: “آیین های مردمی مادربزرگهای بزرگ ما چنان جادو می کنند که تردیدی وجود ندارد – این تعطیلات و آیین های واقعی بود که پایه و اساس همه افسانه ها و داستان های معروف کیف – جادوگران شد. . اگر اکنون در حال خواندن سنت های جادویی اوکراینی ها هستید ، دیگر از آنچه اجداد و دانش منحصر به فرد اجداد ما داشته اند متعجب نشوید! چه نقشی خاص و منحصر به فرد یک زن در جامعه اوکراین ایفا کرد! و این رسوم یا رسوم دیگر از چه عمقی می آیند! ”

[ad_2]

دانلود کتاب Ukrainian Womens Magic Traditions