دانلود pdf کتاب UFOs, Aliens and the Battle for the Truth : A Short History of UFOlogy

[ad_1]

بشقاب پرنده ها ، غریبه ها و تلاش برای حقیقت یک تاریخچه مختصر از طوفان شناسی این راهنما برای یکی از ماندگارترین اسرار ما ، تاریخچه ای مختصر از عجیب ترین برخوردها را ارائه می دهد ، توضیحات مربوط به عقب تا بسیار عجیب و غریب را با دقت بررسی می کند ، و دیدگاه هایی در مورد قوی ترین آنها را ارائه می دهد شواهدی مبنی بر اینکه ما موجوداتی از دنیای دیگر از ما بازدید می کنند و حاوی بهترین استدلالهای شکاکانه است که همه آنها را می توان منطقی توضیح داد. مختصر ، متعادل و – گاهاً – خنده دار ، این داستانی است که به همان اندازه که درباره غریبه ها دارد ، از نژاد بشر برای شما بازگو می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب UFOs, Aliens and the Battle for the Truth : A Short History of UFOlogy