دانلود pdf کتاب Übungsbuch Produktionswirtschaft : Planung, Steuerung und Industrie 4.0

[ad_1]

این کتاب بیش از 70 تمرین و سه مطالعه موردی را به دانشجویان ارائه می دهد ، از جمله راه حل های دقیق در مورد موضوعات انتخاب شده در مدیریت تولید و صنعت 4.0. هر فصل شامل معرفی مختصری و اهداف یادگیری است که باید محقق شود. ارجاعات متقابل به کتاب درسی “مدیریت تولید” توسط Kellner / Lienland / Lukesch مطالعه خود را تسهیل می کند و امکان آماده سازی بهینه امتحان را فراهم می کند. در ویرایش دوم ، تجدیدنظرهای گسترده ای در مورد زبان و ساختار وظایف ، راه حل ها و تصاویر انجام شد و تعداد زیادی وظایف جدید اضافه شد.

[ad_2]

دانلود کتاب Übungsbuch Produktionswirtschaft : Planung, Steuerung und Industrie 4.0