دانلود pdf کتاب Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg : 444 anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen Lösungen

[ad_1]

این تمرین شامل بسیاری از وظایف نمونه از فن آوری با راه حل های بسیار دقیق ، انتقال مطالب به روشی کاربردی است و امکان مطالعه خود موفقیت آمیز را فراهم می کند. این امر منجر به پذیرش مدرک دانشگاهی می شود و برای آمادگی برای تحصیلات فنی در دانشگاه ها ایده آل است. بسیاری از کارها با دشواری های مختلف موفقیت یادگیری را تضمین می کنند. بخشهای مربوط به حجم چرخشی ، محصولات بردار ، موقعیت خطوط مستقیم ، معادلات صفحه و نمایی و ریشه مربع اعداد مختلط گسترش یافته اند.

[ad_2]

دانلود کتاب Übungsbuch Mathematik für Fachschule Technik und Berufskolleg : 444 anwendungsorientierte Aufgaben mit ausführlichen Lösungen