دانلود pdf کتاب Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Wie kann die Prävention von Adipositas in der Schule gelingen?

[ad_1]

چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان یک مشکل فزاینده در آلمان و سایر کشورهای اروپایی است و علل مختلفی را می توان برای توسعه چاقی بخصوص در زمینه های ژنتیکی ، روانی – اجتماعی و اقتصادی – اجتماعی در نظر گرفت. اثرات چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان چیست؟ چه روش هایی برای تعیین چاقی مناسب است و چرا در دهه های اخیر تعداد کودکان و نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن بسیار سریع افزایش یافته است؟ چه عواملی باعث پیشرفت چاقی می شود و چه گزینه های پیشگیری وجود دارد؟ مته مولر می پرسد که مدارس تا چه اندازه می توانند از چاقی در دوران کودکی و نوجوانی جلوگیری کنند. این مقاله با استراتژیهای ارتقا health سلامت سروکار دارد و اهمیت مدارس را در پیشگیری اولیه توضیح می دهد. وی با ارائه چهار برنامه پیشگیری از مدرسه ، توصیه هایی را به مربیان ارائه می دهد و اقدامات جایگزینی را ارائه می دهد. از مطالب: -ترویج سلامتی ؛ – عادات غذایی سالم – درمان ولتاژ ؛ -حرکت حرکت رویکرد دنیای زندگی ؛ ژنتیک ژنتیکی

[ad_2]

دانلود کتاب Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen. Wie kann die Prävention von Adipositas in der Schule gelingen?