دانلود pdf کتاب Überall Wurst. : Ein Literaturspot um 1900

[ad_1]

تاریخ ادبیات ثابت می کند که هرکسی در مورد آن می نویسد بیشتر در مورد غذا می نویسد. به طور خاص: در مورد سوسیس و کالباس. در مقاله خود در کتاب 204 ، فلیکس لیندر ، دانشمند ادبیات و فرهنگ ، به دنبال شعرشناسی برای یافتن سرنخ هایی از جمله نامه های فردریش نیچه و فرانتس کافکا است. در حالی که خالق زرتشت فقط هنگامی که مادرش “سوسیس خوشمزه” به او می دهد قادر به نوشتن است ، خالق تحول خود را به عنوان شخصی تبدیل شده توسط گوشت ، اما به روشی منفی ، نشان می دهد ، به طوری که بدن شاعرانه سوسیس او واقعا مانند بدن خود در حال خراب کردن زمین است. بنابراین س aboutال درباره نامه س isال دیگری در مورد سوسیس نیست؟

[ad_2]

دانلود کتاب Überall Wurst. : Ein Literaturspot um 1900