دانلود pdf کتاب U.S. Cities & Communities

[ad_1]

Cities & Communities ایالات متحده ده ها نظرسنجی را ارائه می دهد که ویژگی های مربوط به مصرف کننده در شهرهای ایالات متحده را تحلیل می کند. مشارکت در فعالیت هایی از جمله ناهار خوری ، کنسرت های موسیقی ، ورزش تماشاگران و سفر توسط شهر ارزیابی می شود. این مرجع تجاری بهترین شهرها را برای زندگی و بازنشستگی ، بهترین شهرهای تحت مدیریت ، بهترین سیستم های مدارس دولتی ، بهترین شهرهای تحصیل کرده ، شهرهایی که برای بهبود بیماری همه گیر مناسب هستند و غیره مشخص می کند.

[ad_2]

دانلود کتاب U.S. Cities & Communities