دانلود pdf کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی انتقادی را نشان می دهد و ظهور ظهور ماریان مور در قرن بیست و یکم را نشان می دهد. این مقاله ها به بررسی مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر او بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی زندگی حرفه ای وی می پردازد که پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی نادیده گرفته شد. در همان زمان ، آنها در حال تلاقی تقاطع تحول شعرهای او با سیاست های فرهنگی در حرفه او هستند. بر اساس دیدگاه های تازه مطالب بیوگرافی که قبلاً ناشناخته بودند و ویرایش ها و بایگانی های جدید کارهای مور ، مقاله ها دیدگاه های ویژه ای راجع به روابط مور و اواخر نقش شغلی وی به عنوان یک نماد فرهنگی ارائه می دهند.

[ad_2]

دانلود کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance