دانلود pdf کتاب Trou de mémoire

[ad_1]

در مدرسه کوچک طنز ، دانش آموزان یاد می گیرند مردم را بخندند. هوگون سیکلوپ ها به خودش افتخار می کنند: جوک هایی که برای این نمایش نوشت واقعا خنده دار است! اگر او فقط وقتی می تواند روی صحنه برود آنها را به یاد بیاورد … چگونه می توانید آنها را فراموش نکنید؟ هوگون باید یک راه حل خلاقانه پیدا کند!

[ad_2]

دانلود کتاب Trou de mémoire