دانلود pdf کتاب Trompe l’œil

[ad_1]

سه داستان خارق العاده در آینده ای نادرست یا در حال حاضر غیرمعمول قرار دارد. “در راه استعماری جدید” به دنبال خروج خطرناک کاروان کوچکی است که مجبور است کشوری را که خصمانه شده است ترک کند. “آیا می توانم آلبوم میکی موس را بخوانم؟” »با کنایه مرز ظریفی را که بین زندگی روزمره و جنون وجود دارد ترسیم کنید. “بچه های AOC” ادای احترام به داستان علمی فیلیپ کی دیک می کنند.

[ad_2]

دانلود کتاب Trompe l’œil