دانلود pdf کتاب Trois fous dans la rue parlent

[ad_1]

پیلون ، لیگوته و ددیکاس در خیابان مستقر شدند و در آنجا می توانستند با گفتن یکدیگر ، گوش دادن به یکدیگر و صرف وقت کمتری که به اندازه کلمات از بین می رود ، موجودی را دوباره بسازند. آنها در میان پارتیشن های محافظ یک خانه محبوس نخواهند شد ، اما مانند یک پوست جدید از این پناهگاه نهایی ، جایی که هر دیوانه گزارش خود را پیدا می کند ، که کار ماکسیم ژان باتیست به آنها ارائه می دهد ، استقبال می کنند. وقتی آنها ماسک می زنند ، این دیگران هستند که آن را می بینند ، این نگاه آنها است که آنها را دیوانه می کند. دیگر هیچ چیز قابل تحمل نیست که تکه های کثیف جهانی که ارزش های عدالت را زیر پا می گذارد و می خواهد کلمه را در وسط خیابان به انحصار خود درآورد.

[ad_2]

دانلود کتاب Trois fous dans la rue parlent