دانلود pdf کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935

[ad_1]

در قرن های 18 و 19 ، روابط بین چین و غرب با محدودیت های شدید سلسله چینگ در دسترسی خارجی و بلند پروازهای امپراتوری غرب تعریف شد. تعاملات فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی غالباً پر از مشکوک و سو mis تفاهم بود. با این حال تجارت رونق گرفت و مواردی از تبادل فرهنگی و دوستی وجود داشت که برخلاف داستان رسمی بود. ادای احترام و تجارت: چین و مدرنیته جهانی ، برخوردهای چین و غرب را در این دوره و بعد از آن ، تا اوایل قرن 20 کشف می کنند که توسط نمونه هایی از هنر ، ادبیات ، علوم ، سیاست ، موسیقی ، آشپزی ، لباس و موارد دیگر ترسیم شده است. چین و غرب چگونه یکدیگر را دیدند ، چگونه بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و میراث ماندگار این تماس چه بود؟

[ad_2]

دانلود کتاب Tribute and Trade : China and Global Modernity, 1784–1935