دانلود pdf کتاب Trial By Ordeal : Poetry

[ad_1]

در مدت کوتاهی ، کارن موبلی خانواده خود را با مرگ از دست می دهد ، توسط یک ماشین تصادف می شود ، پای او را می شکند و چندین فاجعه را تجربه می کند. این مجموعه شعر ، Trial By Ordeal ، نقش او را به عنوان دختر ، خواهر و عاشق بررسی می کند زیرا ایمان او به چالش کشیده می شود. شعرهای موبلی که یک هنرمند تجسمی است ، از نظر هنری و تجربه درک شده غنی است. این اشعار در مورد از دست دادن است زیرا او بدنبال هیبت و حیرت در طبیعت می رود و از دست دادن خانواده ، معلولیت و آسیب های شخصی زنده می ماند.

[ad_2]

دانلود کتاب Trial By Ordeal : Poetry