دانلود pdf کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017

[ad_1]

هدف اصلی این جلد این است که محققان و مهندسان دانشگاه و صنعت از پیشرفت های اخیر در زمینه جوشکاری رباتیک ، سیستم های هوشمند و اتوماسیون مطلع شوند. این مقاله مقالات انتخاب شده از کارگاه بین المللی 2017 در زمینه تولید جوشکاری هوشمند (IWIWM’2017) را که در 23 تا 26 ژوئن 2017 در شانگهای چین برگزار شد ، جمع آوری می کند. مشارکت ها نشان می دهد که تولید جوشکاری هوشمند (IWM) در حال تبدیل شدن به یک روند اجتناب ناپذیر است ، همانطور که جوشکاری ربات هوشمند در حال تبدیل شدن به یک فناوری مهم است. این بسته به چهار قسمت اصلی تقسیم می شود: تکنیک های هوشمند برای جوشکاری ربات ها ، مشاهده در پردازش جوشکاری قوس ، مدل سازی و کنترل هوشمند پردازش بار و کنترل هوشمند و کاربردهای آن در مهندسی.

[ad_2]

دانلود کتاب Transactions on Intelligent Welding Manufacturing : Volume I No. 1 2017