دانلود pdf کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches

[ad_1]

این جلد شامل سه حوزه علمی و عملی است: بلاغت ، زندگی مادی و بوم شناسی. فصل ها با جمع آوری دانشمندان از سنت های مختلف نظری و انتقادی پیرامون موضوع کلی بوم شناسی ، درک چند لایه ای از زندگی مادی را ایجاد می کنند. جهت گیری اکولوژیکی ما بر تأکید بر رابطه ، پیوند و زمینه ، و همچنین نظریه بلاغی و مداخلات آگاهانه از محیط زیست تأکید دارد. مشارکت کنندگان س practicalالات عملی-نظری را در زمینه های مختلف – کیهان شناسی بلاغت ، غنائم ، شعارهای دو منطقه ای ، استعمار هسته ای و موارد دیگر – ارائه می دهند که در مجموع امواج ارتباطی جدیدی را در میان محققان در زمینه ارتباطات محیطی ، مطالعات ارتباطی و بلاغت و ترکیب ترکیب می کنند. این کتاب با هدف الهام بخشیدن و ارتقا thinking تفکر اکولوژیکی و نشان دادن ارزش آن برای شعارها و ارتباطات و همچنین تفکر و عمل محیطی است.

[ad_2]

دانلود کتاب Tracing Rhetoric and Material Life : Ecological Approaches