دانلود pdf کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany

[ad_1]

این کتاب با هدف گرفتن ، توصیف و انتقال معنای فعلی ، ارزش ها و پتانسیل های تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم به دانشمندان و متخصصان در زمینه توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی ارائه شده است. تحولات فعلی ، رویکردهای مختلف و چالش های آینده در رقابت فضای سبز و استفاده از زمین های شهری در چین و آلمان در مطالعات موردی و نمونه هایی از روش های خوب بررسی ، بحث و نشان داده شده است. هدف استراتژیک ارزیابی بلند مدت پتانسیل و در نظر گرفتن بیشتر فضاهای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهری است. این کتاب توصیه های ملموسی را برای برنامه ریزان شهری ، سیاستمداران و ذینفعان در زمینه زیرساخت های سبز در مرز محیط زیست و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany