دانلود pdf کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

این کتاب در مورد مشکلات مکانیک الاستیک حرارتی صفحه نازک مستطیلی بتونی بحث می کند. بر اساس اشتقاق نظری ، همراه با مثالهای عددی ، محلول تحلیلی انحراف ، گشتاور خمش ، لرزش حرارتی و خمش حرارتی صفحه نازک بتونی مستطیلی بصورت مفصل توضیح داده شده است. برای تسهیل کاربرد ، کتاب همچنین حاوی جداول محاسبه انحراف و لحظه خمش صفحه نازک مستطیلی بتونی با چهار لبه پشتیبانی شده و با شرایط لبه آزاد است.

[ad_2]

دانلود کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :