دانلود pdf کتاب Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک اصول و روشهای تشخیص تصویربرداری با لیزر را به خوانندگان معرفی می کند. این مقاله اصول تصویربرداری با لیزر را شامل می شود و تجزیه و تحلیل جامع و به روز از چگونگی بهترین استفاده از تصویربرداری لیزر برای تشخیص اهداف را ارائه می دهد. به دنبال آن بحث جامعی در مورد اصول تشخیص تصویربرداری با لیزر ، تولید تصویربرداری با لیزر و روشهای تشخیص هدف انجام می شود. این کتاب منبع ارزشمندی را برای محققان ، به ویژه افرادی که در این زمینه ها فعالیت می کنند ، فراهم می کند ، از جمله ردیابی هدف بر اساس سیستم تصویربرداری با لیزر ، تشخیص و شناسایی هدف ، تصویربرداری از راه دور و پردازش تصویر. علاوه بر این ، می تواند به عنوان یک کتاب مرجع برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد رشته های مربوطه استفاده شود.

[ad_2]

دانلود کتاب Theory and Technology of Laser Imaging Based Target Detection :