دانلود pdf کتاب The Willow Weaver

[ad_1]

او برای ساختن آینده ای بهتر می جنگد … دیزی با پدربزرگش در سامرست زندگی می کند. او هنگام کاشت و برداشت بسترهای بید ، او برای ماهیگیران محلی سبد می بافد ، اما هنوز احساس می کند مانند مارماهی که می گیرند گرفتار شده است. اما هنگامی که زمستان سخت دیزی را وادار می کند تا در جایی دیگر به دنبال کار خود بگردد ، او به بریجواتر می رود و در آنجا در یک خانه بزرگ استخدام می شود که انتظار می رود آقا را سرگرم کند. دیزی که متوجه اشتباه خود شده است ، در اولین فرصت فرار می کند ، اما سرنوشت ایده های دیگری نیز دارد … یک حماسه زیبا توسط لیندا فینلای ، حماسه ملکه غرب کشور. ستایش از لیندا فینلای “گرم و جوی ، می توانید نسیم دریا را عملا” اکسپرس بچشید

[ad_2]

دانلود کتاب The Willow Weaver