دانلود pdf کتاب The Ultimate Cure for Depression: Leveraging Science and Faith for Total Healing

[ad_1]

درمان نهایی برای افسردگی اولین قدم برای پیروزی در نبرد با افسردگی است ، همانطور که دکتر. Joy Kwakuyi سفر به پیروزی دائمی را ارائه می دهد. با بیش از ده سال تجربه در زمینه بهداشت روان و سی سال در وزارت مسیحیان در سه قاره ، پرستار روانپزشک و پاستور دارای مجوز شورای پزشکی دکتر را ارائه می دهد. Joy Kwakuyi راهنمای معتبری برای رسیدن به پیروزی و تحقق بخشیدن به زندگی در درمان نهایی افسردگی. مبتلایان به افسردگی در تمام صفحات The Ultimate Core for Depression می آموزند که چگونه: دستیابی به بهبودی پایدار از دارو ، درمانهای مکمل و کار با متخصصان خواب و اشتهای آنها را تنظیم کنید و انرژی خود را حفظ کنند از روابط آنها لذت ببرید ، بهره وری کار آنها را بهبود ببخشید و آنچه را دوست دارید انجام می دهند. از تاریک ترین لحظات زندگی آنها سودهای ابدی بگیرید

[ad_2]

دانلود کتاب The Ultimate Cure for Depression: Leveraging Science and Faith for Total Healing