دانلود pdf کتاب The Tribulations of Tobias

[ad_1]

در اعماق حومه خواب آلوده جنوب غربی انگلیس در تابستان 1775 ، یک متصدی جوان ، کشیش توبیاس ویتمور ، خود را ناآگاهانه توسط بانوان زیبای Lesser Witteringly اغوا می کند. به نظر می رسد یک تجربه با شکوه او را در حالی که به Stratton-over-Wye به کشیش St. مارگارت شدن این حرکت شلخت شغلی ، طراحی شده توسط مادر بدون شک او ، فقط تلاش های وی را در یافتن یک عروس ثروتمند و بلند پرواز از نظر اجتماعی ترغیب می کند. که به نظر می رسد تعدادی از خانمهای کمتر از شریف به او می درخشند. آیا توبیاس در برابر اراده آهنین مادرش برای ازدواج با او با یک پیشنهاد برتر وحشتناک مقاومت می کند؟ آیا خانمهای شیطان در زندگی اش هنوز جبران حسی می کنند؟ و آیا او در تمام فشارهای روحانیت و خانواده و وسوسه های ناپاک موفق خواهد شد عشق واقعی پیدا کند؟

[ad_2]

دانلود کتاب The Tribulations of Tobias