دانلود pdf کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب شامل کلیه اطلاعات موجود و مرتبط در مورد اراضی ترکیه است ، از جمله مطالعات نقشه برداری زمین که از اوایل دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و موسسات دولتی انجام شده است. یافته ها و پیشرفت های اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید از برخی از مناطق کشور از طریق فصل ها است. به دلیل آخرین نسخه سیستم زمینی World Reference Base (WRB) ، آنها نقشه زمینی تصفیه شده ای را تولید می کنند. این کتاب راهنمایی های ارزشمندی را در زمینه مدیریت زمین برای برنامه ریزان استراتژی کشاورزی ، کارشناسان آمایش سرزمین که در زمینه مدیریت کربن زمینی (ترسیب خاک و کربن زیست توده) و کاهش میزان کاهش آب و هوا فعالیت می کنند ، فراهم می کند و مربیان آنها را از اهمیت طولانی مدت فراموش شده سرزمین های ترکیه آگاه می کنند. .

[ad_2]

دانلود کتاب The Soils of Turkey :