دانلود pdf کتاب The Soils of Ecuador :

[ad_1]

این اولین کتابی است که به طور جامع در مورد خاک اکوادور بحث می کند. به طور غنی نشان داده شده است و اطلاعاتی در مورد ویژگی های منحصر به فرد و توزیع این خاک ها فراهم می کند. با توجه به نفوذ آند ، که به شدت آب و هوا و مواد والدینی را تغییر داد ، یک کشور نسبتاً کوچک مانند اکوادور دارای تنوع بسیار زیادی از نظم خاک است که در کشورهای دیگر نادر است. این کشور توسط آند به سه منطقه مجزا تقسیم شده است: دشت ساحلی ، ارتفاعات آند و منطقه آمازون ، هر کدام با توسعه زمین های مختلف ، تحت تأثیر شرایط مختلف منطقه. همچنین لازم است جزایر گالاپاگوس را به عنوان منطقه ای جداگانه با آب و هوای خاص و مواد والدین در نظر گرفت.

[ad_2]

دانلود کتاب The Soils of Ecuador :