دانلود pdf کتاب The Shark Kite

[ad_1]

هر کاری که استلا انجام می دهد ، نمی تواند بادبادک کوسه خود را پرواز دهد! دیگران بجز او بادبادک پرواز کردند – حتی دوستش رابی ، که فقط با مقوا پرواز می کند! آیا رابی می تواند به او کمک کند؟ یا آنها مجبورند چیز دیگری اختراع کنند؟

[ad_2]

دانلود کتاب The Shark Kite