دانلود pdf کتاب The Seventh Virtue

[ad_1]

Duero ، پادشاه دروازه سپیده دم ، آماده است تا با دشمن مرگبار خود ، خانم بزرگ گوادایرا ، که در همه جا به عنوان “ملکه رام نشده” شناخته می شود ، تا حد مرگ بجنگد. اما این جنگ بزرگ که می تواند پایان آن باشد تنها آغاز کار است. انسان برای دستیابی به قدرت چه کاری می تواند انجام دهد؟ خیانت تا کجا می تواند پیش برود؟ چگونه بین وظیفه و عشق تصمیم می گیرید؟ این فانتزی حماسی بر جنگ ها ، ماجراهای و رهبری تمرکز دارد. از دست دادن عزت ، استراتژی های نظامی ، خطر ، جادو و عشق در این جلد وجود دارد

[ad_2]

دانلود کتاب The Seventh Virtue