دانلود pdf کتاب The Search Party

[ad_1]

یک تریلر جدید پیچیده و برقی از نویسنده کتاب همسایه های جدید و اتاق دروغگو … کل شهر فکر می کند سدی ساندرز شانزده ساله مرده است. اگر اکنون یک هفته مفقود شده اند ، می گویند او کشته شد. و آنها فکر می کنند که می دانند چه کسی این کار را انجام داده است. پنج دوست صدیق چندان مطمئن نیستند و آنها قول می دهند که حقیقت را دریابند. بنابراین آنها چمدان های خود را بسته و به جنگلی می روند که آخرین بار سدی در آنجا دیده شده است. اما آنها نه تنها دوست بلکه مظنون نیز هستند. و هر یک از آنها یک راز دارند. با باز شدن چشم انداز و بزرگ شدن تاریکی ، واقعیت وضعیت آنها روشن می شود … هرگز واقعاً یک مهمانی جستجو نبود. این شکار جادوگر است. و همه آن را زنده به خانه نمی رسانند.

[ad_2]

دانلود کتاب The Search Party