دانلود pdf کتاب The Search for Meaning in Later Life

[ad_1]

جستجوی معنی در زندگی بعدی: کاوش تجربی دین و مرگ از تحقیقات کمی و کیفی در میان افراد مسن هلندی حاصل می شود. به نظر می رسد کمبود داستانهای مهم پیری و چندپارگی «روایتهای بزرگ» مذهبی ، جستجوی معنایی آنها را پیچیده می کند. علاوه بر این ، طول عمر و درمان پزشکی مرگ باعث می شود بسیاری از افراد مسن تصمیم بگیرند که در مورد زمان مناسب مرگ تصمیم بگیرند. این مطالعه به بررسی کیفی و کمی داستان پیری و مذهب بیان شده توسط بزرگسالان بزرگتر هلندی و نگرش آنها نسبت به مرگ ، اوتانازی و ادامه زندگی می پردازد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Search for Meaning in Later Life