دانلود pdf کتاب The Sacrifice

[ad_1]

مجموعه ای از دشمن که پر از پیچ و تابهای غیرمنتظره و قهرمانان سریع اندیش است ، یک قدم سریع و بند انگشت سفید برای زنده ماندن در برابر وحشت غیر قابل تصور است. سوابق Sacrifice پس از رسیدن Small Sam و The Kid به برج لندن در پایان The Dead. حتی اگر سام با خدمه جوردن هوردرن در برج امنیت و دوستی پیدا کند ، نمی تواند بنشیند. تنها چیزی که می خواهد این باشد که دوباره با خواهرش الا باشد. با وجود اعتراضات اد ، سام و كید از طریق منطقه ممنوع به غرب می روند. در همین حال ، Shadowman در حال تماشای سنت جورج در سراسر شمال لندن است و در حال تماشای ساخت ارتش خود است. Shadowman می داند که سنت جورج یک تهدید بسیار خطرناک است ، اما هیچ کس اخطارهای او را جدی نمی گیرد.

[ad_2]

دانلود کتاب The Sacrifice